Så er det tid for første generalforsamling i Lynæs Havbad, efter at foreningen blev stiftet den 16. juni 2015. Og sikken et år. Vi er nu 114 medlemmer – fantastisk!

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse – 3 på valg i lige år

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i Lynæs Sejlklub den 29. aprik 2016 kl. 19.00.

Der serveres kaffe og kage.

Referat fra generalforsamlingen 29. juni 2016

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.