Lynæs Havbad har via fondsmidler bygget et saunahus placeret som en tvilling til det badehus som blev bygget i 2015.

Badeklubben råder over husene – men begge huse ejes af Lynæs Havn. Rent formelt ejes Lynæs havn af andelshaverne – som dermed har ret til at benytte husene.

Byggeriet af saunahuset er finansieret med 50 % af udgiften via midler fra LAG Halsnæs-Gribskov som fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet. 

Halsnæs Kommune har været medfinansierende via en såkaldt gearingspulje – der støtter projekter med støtte via LAG.

Derudover har DGI og Velux fonden bidraget med tilskud til byggeriet

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse