De seneste målinger af vandkvaliteten på udvalgte steder i Halsnæs kan ses her:

Halsnæs kommunes badevandsanalyse

Vandkvalitet

Vandprøverne analyseres for spor af E-coli og I. Enterokokker. Målingerne angiver antallet af baktierier pr. 100 ml badevand.

  • Meget godt badevand: E.coli under 250, I. Enterokokker under 100
  • Godt badevand: E.coli mellem 250 og 1000, I. Enterokokker mellem 100 og 400
  • Dårligt badevand/tegn på forurening: E.coli over 1000, I. Enterokokker over 400

Vejret

Lynæs havn vejrstation