1        Generel brug af handicaplift på Lynæs havn.

På Lynæs havn findes 2 handicaplifte i forbindelse med badehuset på vestmolen.

En udendørs handicaplift, som findes på oplevelsesbroen ved den første badetrappe øst for badehuset. Med den kan den bevægelseshæmmede sænkes ned i vandet og hejses op igen.

En indendørs handicaplift, som findes inde i badehuset og kan bruges til forflytning af den bevægelseshæmmede mellem egen kørestol og badekørestol eller briks.

Handicapliftene er som udgangspunkt havnens ejendom, men de er anskaffet og stillet op på foranledning af Badeklubben Lynæs Havbad. Som følge heraf står badeklubben som udgangspunkt for administration, daglig vedligeholdelse og betjening af handicapliftene.

Brugere af handicapliftene er personer med et bevægelseshandicap, som udelukker adgang via badetrapperne.

1.1       Handicapliften og tilbehør.

1.1.1        Udendørs handicaplift.

Handicapliften er fuldstændig manuelt betjent, og har ingen form for hjælpemotorer eller fjernbetjening af nogen slags. Al betjening foregår med muskelkraft fra en hjælper til den bevægelseshæmmede.

Handicapliften består dels af selve liften, som er fastmonteret på oplevelsesbroen, samt betjeningsudstyr, som findes i et skab i badehuset. Når liften ikke er i brug, er den aflåst med en hængelås. Derudover findes en kørestol i badehuset. Denne kørestol er med sæde og ryglæn, som er længe om at tørre. Læg et tørt håndklæde i sædet før brug, aftør stol, sæde og ryg efter brug og stil puden på højkant.

Det er selvfølgelig utroligt vigtigt, at dette betjeningsudstyr altid bliver lagt tilbage i badehuset og skabet efter brug, så det er klar til den næste bruger af handicapliften.

Betjeningsudstyret består af:

Betjeningsvejledning:
Dette er en kortfattet vejledning underbygget med billeder. Vejledningen er et lamineret A4-ark, som kan tages med ud til handicapliften. Lamineringen gør, at den tåler at blive våd. Den skal selvfølgelig tørres af inden den lægges tilbage i skabet i badehuset. Pas på den ikke bliver taget af vinden og flyver væk.

Åg:
Bøjle til at hænge bæresejl op i. Den bevægelseshæmmede har selv sit eget bæresejl med. Badeklubben stiller ikke bæresejl til rådighed.

Nøgle:
Nøgle til at åbne hængelåsen på handicapliften. Nøglen er tydeligt mærket med ”Handicaplift Lynæs”.

Håndtag:
Håndtag til at betjene handicapliften.

1.1.2        Indendørs handicaplift.

Den indvendig lift bruges til at flytte den bevægelseshæmmede fra egen kørestol til badeklubbens kørestol eller til badeklubbens sammenklappelige briks. Badeklubbens kørestol og briks findes i badehuset.

Den indvendige lift har elektrisk hejs med fjernbetjening, samt betjeningsudstyr, som findes i et skab i badehuset.

Betjeningsudstyret består af:

Betjeningsvejledning:
Dette er producentens vejledning.

Åg:
Bøjle til at hænge bæresejl op i. Den bevægelseshæmmede har selv sit eget bæresejl med. Badeklubben stiller ikke bæresejl til rådighed.

1.2       Hvad den handicappede selv medbringer.

Den bevægelseshæmmede skal selv medbringe et bæresejl/bæresele, som kan hænges i åget.

Den bevægelseshæmmede og hjælpere skal selv medbringe nødvendigt badetøj og håndklæder. Man kan selvfølgelig benytte badehuset til omklædning og saunabesøg, men man kan ikke påregne eksklusiv adgang til hverken badehuset og saunaen.

1.3       Brugere af handicapliften.

Badeklubben har defineret to slags brugere af handicapliften:

  1. Private brugere:       Brugere med et bevægelseshandicap, som gør, at vedkommende er afhængig af liften for at komme i vandet. Disse brugere af handicapliften skal være fuldgyldigt medlem af badeklubben. Mere information findes i afsnit 1.4.
  2. Institutioner:  Brugere, som kommer i forbindelse med en udflugt fra en institution. Deltagerne i udflugten er fysisk bevægelseshæmmede, som gør, at vedkommende er afhængig af liften for at komme i vandet, Disse brugere har ellers ingen tilknytning til badeklubben. Mere information findes i afsnit 1.5.

1.4 Private brugere.

1.4.1       Adgang til handicapliften.

For at få adgang skal den bevægelseshæmmede være medlem af badeklubben og købe en adgangsbrik til badehuset. Adgangsbrikken købes hos havnefogeden på havnekontoret. Denne adgangsbrik skal specielt kodes til også at kunne åbne skabet med betjeningsudstyret til handicapliften. Denne kodning udføres af havnefogeden. Adgangsbrikken skal ”fornyes” hvert år. Dette gøres ved henvendelse hos havnefogeden.

Hjælpere, som kommer sammen med den bevægelseshæmmede, betragtes ikke som brugere, og behøver derfor ikke være medlem af badeklubben.

1.4.2       Uddannelse.

Den handicappede skal stille med mindst én hjælper til at betjene handicapliften. Antallet af hjælpere derudover er givetvis individuelt afhængigt af handicap.

Nye brugere (og evt. fast hjælper) skal have en introduktion til brugen af handicapliften. Denne uddannelse står badeklubben for. En sådan introduktion aftales ved henvendelse til badeklubben på e-mail til lynaeshavbad@gmail.com.

1.5 Institutioner.

1.5.1       Adgang til handicapliften.

Her vil medlemmer af badeklubben stå for betjeningen af handicapliften. Det betyder, at tidspunktet for institutionens besøg skal aftales på forhånd. Et besøg aftales ved henvendelse til badeklubben på e-mail til lynaeshavbad@gmail.com.

Badeklubben vil beregne et gebyr på kr. 100,00 pr. bevægelseshæmmet person.