Indmeldelse

For at blive medlem af Lynæs Havbad skal du være 18 år eller derover på indmeldelsestidspunktet.

Indmeldelse sker ved at oprette en profil på Holdsport, som er vores system til administration af medlemmer. Du finder Holdsport på https://www.holdsport.dk. Her klikker du ”Log på” og ”Opret en konto”. Klubnavn er ”Badeklubben Lynæs Havbad” og holdet er ”Badeklubben”. Har du allerede en konto på Holdsport, så kan du anmode om at få tilknyttet ”Badeklubben Lynæs Havbad” i stedet for at oprette en ny konto.

Du vil blive bedt om at oplyse din adresse, telefonnummer samt fødselsdato. Det er vigtigt at du oplyser korrekt fødselsdato, både dato og årstal, da fødselsdato bruges til at konstatere om du opfylder vores krav om at medlemmer skal være 18 år eller derover, og bruges ellers kun til aldersstatistik til DGI, som vi er medlem af.

Hvis du opretter din profil i perioden 1. oktober til 31. december, vil du som udgangspunkt først blive medlem fra 1. januar det følgende år. Grundet til dette er, at du ellers vil skulle betale et helårskontingent for ganske få måneders medlemskab i indeværende år. Hvis du alligevel ønsker at blive medlem med det samme selvom du opretter din profil sent på året, så må du gøre os opmærksom på dette ved at beskrive dit ønske i en mail til badeklubben på lynaeshavbad@gmail.com. Så bliver du medlem når vi har behandlet mailen, og du får en opkrævning på fuldt helårskontingent for den resterende del af indeværende år, og til januar det følgende år får du opkrævning for helårskontingent for det følgende år.

Nogle dage efter du er blevet medlem modtager du en velkomstmail og en kontingentopkrævning. Nye medlemmer betaler fuldt kontingent for det kalenderår indmeldelsen sker.

Kontingent

Fra 1.januar 2022 koster det kr. 300,- årligt at være medlem af klubben. Kontingentet betales gennem klubbens område på Holdsport.dk. Medlemskabet gælder i det kalenderår kontingentbetalingen foretages.

Eksisterende medlemmer betaler kontingent gennem holdsport.dk i perioden 1. – 31. januar. Såfremt et medlem er i restance pr. 1. februar, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben.

Adgang til badehuset

For at få adgang til badehuset skal du købe en adgangsbrik hos havnefogeden på Lynæs Havn.

Havnekontorets åbningstiden finder du på havnens hjemmeside https://lynaes-havn.dk. Alternativt kan du telefonisk kontakte havnefogeden og aftale et andet tidspunkt for at hente adgangsbrikken.

Adgangsbrikken koster 212 kr. og 50 kr. i depositum. Brikken er gyldig i 1 år fra den dag, du køber den. Personer, som ikke er medlem af badeklubben betaler yderligere kr. 300 til havnen for adgangsbrikken som tilskud til energiforbrug til saunaen og almindelig vedligeholdelse af faciliteterne. Det reguleres, så det altid er det samme som kontingentet til badeklubben.

Dit depositum tilbagebetales ved tilbagelevering af adgangsbrikken.

Adgangsbrikken skal fornyes på havnekontoret eller på Lynæs Havns MobilePay. Bruger du MobilePay skal du, inden du overfører beløbet, ringe til havnefogeden og give besked om betalingen. Brikken kan fornyes, når du vil – også selvom du ikke kan huske udløbsdatoen.

Adgangsbrikken må ikke udlånes til personer der ikke er medlem af badeklubben.

Holdsport

Badeklubben har en konto på holdsport.dk hvor klubbens medlemmer betaler kontingent og hvor der informeres om aktiviteter og nyt fra klubben. Alle medlemmer modtager et link til betaling af kontingent pr. mail fra Holdsport.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske på mail til lynaeshavbad@gmail.com

Såfremt et medlem er i restance pr. 1. februar, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben.

Sauna

I saunaen kan der være 25 personer ad gangen.

I sommerhalvåret fra 1. maj til 30. september tændes saunaen med poletter. Èn polet tænder saunaen i 30 minutter.

I vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april tilbydes klubbetalt sauna, ved at trykke på “knappen med det grønne lys”, hvorefter saunaen tænder i 30 minutter.

Poletter til saunaen i badehuset kan købes hos havnefogeden og i ”Lynæs Havnegrill & Is” når denne har åbent.

Betjeningsvejledning for saunaen findes på søjlen midt i badehuset.

Regler for gus i saunaen:

 • Saunagus i forbindelse med badeklubbens arrangementer udføres kun af klubbens uddannede gusmestre.
 • Der må KUN bruges æteriske olier i passende opløsning ved saunagus.
 • For at tilgodese de personer, der ikke tåler duftgus, holdes tirsdage fri for brug af dufte fra midnat mellem mandag og tirsdag og frem til tirsdag kl. 19.00. Ved badeklubbens annoncerede arrangementer vil der altid blive anvendt dufte. Klubbens gusmestre vil altid indlede et fast arrangement med henstilling til, at de personer der ikke tåler dufte, må forlade saunaen.
 • Hvis en gusmester, som er medlem af badeklubben, men som ikke er del af klubbens uddannede gusmestre, vil afvikle et gusarrangement, skal det altid aftales med badeklubben på klubbens e-mail lynaeshavbad@gmail.com. Det skal påpeges over for gusmesteren, at klubbens medlemmer har adgang til arrangementet og at han/hun kun kan invitere en enkelt gæst med, som ikke er medlem af klubben. Hvis det ønskes, kan arrangementet slås op på Holdsport. Dette gøres også ved henvendelse på klubbens e-mail lynaeshavbad@gmail.com.
  Dette er yderligere uddybet her: Regelsaet-for-afvikling-af-saunagus

Se saunatider under aktiviteter

Regler for benyttelse af badehus og sauna

 • Sæt dine sko udenfor badehuset eller i skostativet i badehuset.
 • Hvis gulvet er vådt, så tør op med de klude, der findes i badehuset.
 • Hvis der er sand på gulvet så fej gulvet.
 • Ingen saltvand på ovnene i saunaen, da de bliver ødelagt.
 • Ingen vådt badetøj i saunaen.
 • Sid altid på et håndklæde i saunaen.
 • Sko, håndklæder m.m., der er efterladt i badehuset, betragtes som glemte sager, og lægges i glemmekurven.
 • Glemmekurven (med glemt tøj osv.) tømmes den første i hver måned.
 • Hunde bindes udenfor huset.
 • Der må KUN bruges æteriske olier i passende opløsning ved saunagus.

Påklædningsregler

 • Inden og udenfor badehus og sauna tager du et håndklæde omkring dig og lægger det tæt ved den trappe, hvorfra du bader.
 • I vintersæsonen bader de fleste nøgne, men du må selvfølgelig gerne bruge badetøj.
 • I sommersæsonen, når der er mange mennesker på havnen, bruges badetøj.

Hvis du har spørgsmål til dit medlemskab kan du kontakte os på lynaeshavbad@gmail.com.