Så er der sat gang i vores udvidelse af Lynæs Havbads faciliteter med tilbygning af et saunahus. Finansieringen er faldet på plads. LAG støtter med 50%, og Halsnæs Kommune med knap 25% via deres gearingspulje. Resten kommer fra Velux Fonden, DGI, Lynæs Havn og fra os selv i Lynæs Havbad. Den gamle sauna i badehuset er fjernet, og der er sat nye paneler op, hvilket giver større omklædningsfaciliteter. Det nye saunahus bygges sammen med det eksisterende badehus. I den nye sauna vil der være plads til 22 personer. (I den gamle sauna var der plads til 10-12 personer). Byggeriet er planlagt til at være færdigt den 31.maj 2021. Vi glæder os SÅ meget.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.