Venteliste

Fra den 15. januar 2020 har bestyrelsen besluttet at lukke for nye tilmeldinger. Begrundelsen er, at vi har modtaget rigtig mange tilmeldinger de sidste måneder, hvorfor den nuværende plads i badehuset er blevet for lille.

Vi har derfor oprettet en venteliste, hvor tilmeldinger kan foretages:

Klik her for at tilmelde dig ventelisten

Det er gratis at stå på ventelisten.

I marts 2020 tager vi stilling til, hvornår vi igen kan optage nye medlemmer. Tilmeldte på ventelisten vil derefter få besked.

Vi beklager meget nødvendigheden af denne beslutning.

 

Kontingent

Som medlem af klubben kan optages alle over 18 år. Indmeldelse i badeklubben er gældende ved indbetaling af  kontingent kr.150,-  på klubbens bankkonto. Medlemskabet gælder i det kalenderår indbetalingen foretages.   I januar og februar betales kontingent for det nye år.

Bank: Nykredit

Reg. nr.: 5479

Konto nr.: 0002554469

 

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske via mail til Lynæs Havbad: lynaeshavbad@gmail.com. Såfremt et medlem er i restance efter 1. marts, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben.

 

Adgang til badehuset

For at komme ind i badehuset skal du købe en adgangsbrik hos havnefogden på Lynæs Havn (åbningstid 08.00 – 09.00). Alternativt kan du aftale et andet tidspunkt ved at kontakte havnefogden  telefon 47 93 91 19    i arbejdstiden 07.00 – 15.00.

Fra 12. februar 2019 koster adgangsbrikken 200 kr. + 50 kr. i depositum. Brikken gælder 1 år fra den dag, du køber den.

Beløbet for depositum tilbagebetales ved udmeldelse af klubben og ved tilbagelevering af adgangsbrikken.

Du kan forny adgangsbrikken på havnekontoret eller på Lynæs Havns MobilePay 40 10 91 19. Inden du overfører beløbet, bedes du ringe til havnefogden og give besked om betalingen. Brikken kan fornys, når du vil – også selvom du ikke kan huske udløbsdatoen. Den bliver automatisk fornyet fra den dag, den udløber.

Adgangsbrikken er personlig og må ikke udlånes.

 

Facebook-gruppe

Badeklubben har en gruppe på Facebook, hvor du kan se aktuelle aktiviteter i klubben. Du skal være medlem af Lynæs Havbad for at kunne blive medlem af Facebook-gruppen.

Find os på Facebook

 

Sauna

Poletter til saunaen i badehuset købes hos havnefogden. I sommerhalvåret dog også i Is- og Grillhuset, Sailor`s Corner på Lynæs Havn.

I vinterhalvåret fra 1.9. til 30.4. vil saunaen være tændt og betalt af klubben. Se saunatider under aktiviteter.

Oplysninger om flere aktiviteter ses også under aktiviteter, i klubbens Facebook-gruppe og på opslag i badehuset.

 

Regler for benyttelse af badehus og sauna

 • Sæt dine sko på måtten.
 • Hvis gulvet er vådt, så tør op med de klude, der findes i badehuset.
 • Hvis der er sand på gulvet så fej gulvet.
 • Ingen saltvand på ovnen i saunaen, da den bliver ødelagt.
 • Ikke badetøj i saunaen.
 • Sid altid på et håndklæde i saunaen.
 • Sko, håndklæder m.m., der er efterladt i badehuset, betragtes som glemte sager , der skal lægges i kurven.
 • Kurven tømmes den første i hver måned.
 • Hunde bindes udenfor huset.

Påklædningsregler

 • Inden og udenfor badehus og sauna tager du et håndklæde omkring dig og lægger det tæt ved den trappe, hvorfra du bader.
 • I vintersæsonen bader de fleste nøgne, men du må selvfølgelig gerne bruge badetøj.
 • I sommersæsonen, når der er mange mennesker på havnen, bruges badetøj.

Hvis du har spørgsmål til dit medlemskab kan du kontakte os på lynaeshavbad@gmail.com.

Velkommen i klubben. Vi glæder os til at se dig!