Indmeldelse

For at blive medlem af Lynæs Havbad skal du være 18 år eller derover på indmeldelsestidspunktet.

Indmeldelse sker ved at oprette en profil på Holdsport, som er vores system til administration af medlemmer. Du finder Holdsport på https://www.holdsport.dk. Her klikker du ”Log på” og ”Opret en konto”. Klubnavn er ”Badeklubben Lynæs Havbad” og holdet er ”Badeklubben”. Har du allerede en konto på Holdsport, så kan du anmode om at få tilknyttet ”Badeklubben Lynæs Havbad” i stedet for at oprette en ny konto.

Nogle dage efter du har oprettet din profil modtager du en velkomstmail og en kontingentopkrævning. Nye medlemmer betaler fuldt kontingent for det kalenderår indmeldelsen sker.

Kontingent

Fra 1.januar 2022 koster det kr. 300,- årligt at være medlem af klubben. Kontingentet betales gennem klubbens område på Holdsport.dk. Medlemskabet gælder i det kalenderår kontingentbetalingen foretages.

Eksisterende medlemmer betaler kontingent gennem holdsport.dk i perioden 1. – 31. januar. Såfremt et medlem er i restance pr. 1. februar, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben.

Adgang til badehuset

For at få adgang til badehuset skal du købe en adgangsbrik hos havnefogeden på Lynæs Havn.

Havnekontorets åbningstiden finder du på havnens hjemmeside https://lynaes-havn.dk. Alternativt kan du telefonisk kontakte havnefogeden og aftale et andet tidspunkt for at hente adgangsbrikken.

Havnen har et begrænset antal adgangsbrikker til badehuset. Som medlem af badeklubben er du ikke garanteret en adgangsbrik. Havnen administrerer en venteliste til adgangsbrikker. Den venteliste kan du blive skrevet op på, hvis der ikke er ledige adgangsbrikker. Det koster 50 kr. om året at stå på ventelisten.

Adgangsbrikken koster 212 kr. og 50 kr. i depositum. Brikken er gyldig i 1 år fra den dag, du køber den. Personer, som ikke er medlem af badeklubben betaler yderligere kr. 300 til havnen for adgangsbrikken som tilskud til energiforbrug til saunaen og almindelig vedligeholdelse af faciliteterne. Det reguleres, så det altid er det samme som kontingentet til badeklubben.

Dit depositum tilbagebetales ved udmeldelse af klubben og tilbagelevering af adgangsbrikken.

Adgangsbrikken skal fornyes på havnekontoret eller på Lynæs Havns MobilePay. Bruger du MobilePay skal du, inden du overfører beløbet, ringe til havnefogeden og give besked om betalingen. Brikken kan fornyes, når du vil – også selvom du ikke kan huske udløbsdatoen.

Adgangsbrikken må ikke udlånes til personer der ikke er medlem af badeklubben.

Holdsport

Badeklubben har en konto på holdsport.dk hvor klubbens medlemmer betaler kontingent og hvor der informeres om aktiviteter og nyt fra klubben. Alle medlemmer modtager et link til betaling af kontingent pr. mail fra Holdsport.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske på mail til lynaeshavbad@gmail.com

Såfremt et medlem er i restance pr. 1. februar, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben.

Sauna

I saunaen kan der være 25 personer ad gangen.

Poletter til saunaen i badehuset kan købes hos havnefogeden. I sommerhalvåret kan poletter også købes i Sailors Corner – Grill og Isbar – Lynæs Havn.

Èn polet tænder saunaen i 30 minutter.

I sommerhalvåret fra 1. maj til 30. september tændes saunaen med poletter. Saunaen kan maksimalt stå tændt i 12 timer, indenfor en 18-timers periode.

I vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april tilbydes klubbetalt sauna, ved at trykke på “knappen med det grønne lys”, hvorefter saunaen tænder i 30 minutter. Saunaen kan maksimalt stå tændt i 12 timer, indenfor en 18-timers periode. Hvis saunaen ikke tænder efter tryk på “knappen med det grønne lys”, bliver man nødt til at vente til periodens udløb, idet indkast af en polet heller ikke vil tænde saunaen.

Se saunatider under aktiviteter

Regler for benyttelse af badehus og sauna

 • Sæt dine sko på måtten udenfor badehuset.
 • Hvis gulvet er vådt, så tør op med de klude, der findes i badehuset.
 • Hvis der er sand på gulvet så fej gulvet.
 • Ingen saltvand på ovnen i saunaen, da den bliver ødelagt.
 • Ikke badetøj i saunaen.
 • Sid altid på et håndklæde i saunaen.
 • Sko, håndklæder m.m., der er efterladt i badehuset, betragtes som glemte sager , der skal lægges i kurven.
 • Kurven (med glemt tøj ect.) tømmes den første i hver måned.
 • Hunde bindes udenfor huset.

Påklædningsregler

 • Inden og udenfor badehus og sauna tager du et håndklæde omkring dig og lægger det tæt ved den trappe, hvorfra du bader.
 • I vintersæsonen bader de fleste nøgne, men du må selvfølgelig gerne bruge badetøj.
 • I sommersæsonen, når der er mange mennesker på havnen, bruges badetøj.

Hvis du har spørgsmål til dit medlemskab kan du kontakte os på lynaeshavbad@gmail.com.