Adresse

Badeklubben Lynæs Havbad

c/o Lis Kristensen

Ankerstien 10b

3390 Hundested

cvr.nr 39886138

Telefon: 61 24 56 28

Email: lynaeshavbad@gmail.com