Badeklubben Lynæs Havbad
c/o Lis Kristensen
Ankerstien 10b
3390 Hundested

cvr.nr 39886138

Telefon: 61 24 56 28

Email: lynaeshavbad@gmail.com